Právní informace

INFORMACE UVEDENÉ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU UVÁDĚNY BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZE STRANY PROVOZOVATELE STRÁNEK CAMI.CZ (DÁLE JEN CAMI.CZ), AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, JAKO JSOU (ALE NEJENOM TYTO) ZÁRUKA ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO ZÁRUKA NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV.
Informace dostupné na těchto internetových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo textové chyby. CAMI.CZ si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat informace zde obsažené bez předchozího upozornění. CAMI.CZ také může změnit funkčnost těchto Internetových stránek nebo produktů, programů a služeb zde uvedených kdykoliv bez předchozího upozornění. některé odkazy mohou obsahovat informace o produktech, programech nebo službách, které jsou vyráběny nebo poskytovány nezávisle na CAMI.CZ. Jakékoliv komentáře, nebo materiály zaslané CAMI.CZ, včetně odezev (tzv. feedback) jako jsou komentáře a příspěvky mohou být považovány za veřejné. CAMI.CZ si vyhrazuje právo kopírovat, používat, zveřejňovat, přetvářet, krátit a šířit výše uvedené informace ostatním bez omezení. CAMI.CZ nezastupuje žádné jiné Internetové stránky s výjimkou svých vlastních, i když tyto mohou být dostupné ze stránek CAMI.CZ. Pokud přistoupíte ze stránek CAMI.CZ na jiné, které CAMI.CZ nevlastní, pochopte prosím, že tyto jsou na CAMI.CZ zcela nezávislé a CAMI.CZ nemá žádnou kontrolu nad jejich obsahem. Navíc žádný odkaz ze stránek CAMI.CZ na cizí stránky neznamená, že CAMI.CZ schvaluje jejich obsah, nebo přijímá jakoukoli zodpovědnost za jejich obsah či použití. Všechna opatření potřebná k ochraně proti virům a jiným destruktivním vlivům jsou plně na vaší zodpovědnosti. Jména, loga a názvy produktů uvedené na těchto Internetových stránkách mohou být ochranné známky jejich vlastních majitelů.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE CAMI.CZ ZODPOVĚDNÁ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA ŽÁDNÁ PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ, ZVLÁŠTNÍ NEBO OSTATNÍ NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ VZNIKLÁ JAKÝMKOLIV POUŽITÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK CAMI.CZ, NEBO POUŽITÍM JINÝCH CIZÍCH STRÁNEK, NA KTERÉ JE ZE STRÁNEK CAMI.CZ UČINĚN ODKAZ.

© Copright CAMI.cz 2011 – Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů, obrázků a fotografií je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

[wp-simple-survey-1]

 

About us

We have it divided among us. I love painting and my husband takes photos and makes web sites. Discussions, constructive criticism and ideas sharing drive us to the new dimensions.

Contact us

For us, the friends, their presence and support is extremely important as well as your opinion. On the other side we are looking for your comments, suggestions or critics.

How to order

I live in small village near Prague, in the Czech Republic. If you want to gratify yourself or your friends let me know via e-mail info@cami.cz.